Sách Fucoidan - Kho Báu Của Biển và Đất

Kho báu của Biển
và Đất


Của Tiến sĩ Hiroshi Ito

Thông tin trong tập sách này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục và không được khuyến cáo như một phương tiện chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ bệnh nào. Tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần nên được theo dõi bởi một chuyên viên y tế có kiến thức trong việc điều trị tình trạng cụ thể đó. Nhà xuất bản hoặc tác giả cũng không trực tiếp hoặc gián tiếp phân phát tư vấn y tế, cũng như không quy định bất kỳ biện pháp khắc phục hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những người chọn cách tự điều trị.

  • Fucoidan
Agaricus Blazei Murrill
 

 
Xem tại: Kho báu của biển và đất

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.